Національно-патріотичний напрямок роботи
Дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»)

На виконання  доручення Президента України від 06.05.2011 р. №1-1/860 щодо активізації роботи з відродження і розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та  спорту України від 13.06.2012р. № 687 «Про затвердження Положення про  Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1094-12 та з метою виховання юних патріотів України на засадах національної гідності, високої самосвідомості та активної громадянської позиції, здорового способу життя духовно багатої та фізично розвиненої особистості у навчальному закладі проводиться робота щодо впровадження у навчально-виховний процес заходів націлених на реалізацію завдань Положення про  Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»).

Нормативно-правову базу та методичні матеріали щодо впровадження Гри можна переглянути за адресою http://dzhura.org.ua/index/normativno_pravova_baza/0-5

                                                                              Положення

про проведення І (районного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл”(„Джура”) у 2017 році

1. Загальні положення

Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра „Сокіл”(„Джура”) є системною формою позакласної роботи з військово-патріотичного та морально-етичного виховання учнівської молоді, важливим засобом формування патріотичної свідомості, спортивно-оздоровчої роботи, прогресивною формою учнівського самоврядування.

2. Мета та завдання

2.1. Метою І (районного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) – 2017” (далі – І етап гри „Джура”) є реалізація завдань п. 1.2. Положення про гру „Джура”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 № 687 (зі змінами, затвердженими Міністерством освіти і науки України від 31.03.2014 № 276, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.04.2014 № 436/25213).

2.2. Завдання І етапу:

·      поширення військово-спортивного та національно-патріотичного виховання серед української молоді на основі козацьких традицій;

·      фізичне, соціальне, розумове та духовне виховання української молоді на основі народної педагогіки козацьких морально-світоглядних цінностей;

·      вшанування героїзму всіх борців за незалежність Української держави;

·      формування серед молоді засад здорового способу життя засобами туризму, краєзнавства і спорту;

·      популяризація серед молоді туризму і краєзнавства, військово-прикладних видів спорту, українських національних видів єдиноборств, активного дозвілля, вивчення історії визвольних змагань та української військової традиції.

2.3. Виконання завдань І етапу полягає у проведенні змагань та конкурсів військово-спортивного, туристсько-краєзнавчого, культурно-інтелектуального та патріотичного спрямування, під час яких відбувається відбір кращих роїв (далі – рій, команда).

Рій-переможець І етапу гри „Джура” братиме участь у ІІ (обласному) етапі гри „Джура”. Склад рою-переможця на момент навчально-тренувальних зборів залишається незмінним. У випадку, якщо рій-переможець з поважних причин не може брати участь у ІІ етапі гри „Джура” Головна суддівська колегія (надалі – ГСК) залишає за собою право заміни його для участі в ІІ етапі гри „Джура”.

3. Керівництво

Загальне керівництво підготовкою та проведенням І етапу здійснює відділ  освіти, молоді та спорту Канівської райдержадміністрації.

Безпосередня організація та проведення І етапу покладається на Канівський районний Будинок школярів та юнацтва Канівської районної  ради (далі – БШЮ).

               4. Учасники І етапу

4.1. У І етапі беруть участь учні загальноосвітніх навчальних закладів (з основною групою по фізкультурі).

4.2. Рій складається із 9 учасників: 8 дітей (не менше 2-х дітей протилежної статі), що навчаються разом у одному і тому ж навчальному закладі та 1 керівник. В кожному рої вибирається провідник – ройовий.

Віковий склад учасників рою - діти від 12 – до 15 років станом на 01 вересня 2016 року.

4.3. Керівник рою призначаються наказом директора загальноосвітнього навчального закладу. На керівника делегації покладається відповідальність за збереження життя та здоров’я учасників в дорозі та під час проведення заходу.

4.4. У випадку травми або госпіталізації одного з учасників рій бере участь у І етапі гри „Джура” в неповному складі.

                                                      Комплексна Програма І етапу

з/п

НОМІНАЦІЯ

КАТЕГОРІЯ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО–МИСТЕЦЬКИЙ КОМПЛЕКС

„КОЗАЦЬКІ ЗАБАВИ”

1.

Інтелектуально–спортивна гра за методикою квестів „Пластун” з орієнтуванням на місцевості

заліковий

2.

Конкурс звітів про Добре діло

заліковий

ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС

„КОЗАЦЬКИЙ ГАРТ”

3.

Силове змагання „Перетягування линви”

заліковий

ТУРИСТСЬКО–СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС

„КОЗАЦЬКИМИ СТЕЖКАМИ”

4.

Туристсько–спортивна смуга перешкод

заліковий

ВІЙСЬКОВО–ПРИКЛАДНИЙ КОМПЛЕКС

„КОЗАЦЬКА ЗВИТЯГА”

5.

Конкурс строю та пісні „Впоряд”

заліковий

6.

Стрільба із пневматичної гвинтівки

заліковий

7.

Таборування (бівак)

заліковий

МЕДИЧНО–РЯТУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС„КОЗАЦЬКА БЕЗПЕКА”

8.

Надання першої долікарської допомоги та транспортування потерпілого „Рятівник”

заліковий

 Конкурс строю та пісні „Впоряд”

Змагання з індивідуальних дій та дій у складі рою проводяться за навчально-методичним посібником „Муштровий впоряд дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) Українського козацтва”, рекомендованим для практичного використання за рішенням комісії з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 2 від 24 грудня 2008 року); упорядник – генерал-хорунжий Українського козацтва С.П. Рудюк).

Участь у конкурсі бере весь рій – 8 учасників. Усі накази подає ройовий. Час на виконання обов’язкового завдання – 5 хв.  За перевищення контрольного часу з рою знімається 1 бал від 1 до 30 сек., від 30 до 60 сек. ще 1 бал і т.д. Відлік часу розпочинається з першої команди ройового, а зупиняється час після виходу останнього учасника рою з плацу.

Обовязкове завдання – це виконання прийомів муштрового впоряду у складі рою.

Оцінки виставляються від 1 до 10 балів за такими критеріями:

1.    Зовнішній вигляд, однострій (головні убори, відзначка (емблема), єдина форма, прапор, сорочка-вишиванка (сорочка з орнаментованою вишивкою);

Ø   муштрова постава

Ø   шикування в однолаву

Ø   розмикання і змикання рою

Ø   повороти на місці

Ø   ладовий крок на місці

Ø   перешикування рою в дворяд і навпаки

Ø   хват"РІВНЯЙСЬ

Ø   хват "СТРУНКО"

Ø    хват «СПОЧИНЬ"

Ø   виконання хвату "ЗАПРАВИТИСЬ"

Ø   муштровий крок в русі

Ø   поверти голови

Ø   положення рук

Ø   злагодженість рою

Ø    звіт ройового

Ø   надання наказів ройовим

Ø    назва рою, гасло

Ø   тематика пісні.

Максимальна кількість балів – 190.

Обов’язковий елемент на завершення показу – марш рою стройовим кроком із виконанням маршової патріотичної пісні. Тематика пісень – козацька, УСС, військ УНР, УПА або сучасних ЗСУ.

Перемагає рій, який в сумі набирає найбільше балів.

Участь керівника допускається в якості організатора музичного супроводу.

Порядок виконання

Рій виходить на місце для показу стройових прийомів у колоні по двоє за командою: „РІЙ, РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, ходом – РУШ!”.

Після виходу на визначене місце ройовий подає команди:

„РІЙ – СТІЙ, право-(ліво-) РУЧ, СПОЧИНЬ, ЗАПРАВИТИСЬ!”.

Вийшовши на середину ладу (строю), ройовий подає команду: „РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО! Рій (проголошує назву), наш девіз (звучить девіз) (суддя-хронометрист вмикає секундомір) «До рапорту ГЛЯНЬ!»; підходить до судді конкурсу та доповідає про готовність команди: „Пане суддя! Рій (назва) до участі в конкурсі Впоряд готовий! Ройовий (називає своє прізвище)”.

Суддя подає команду: „СПОЧИНЬ!”.

Ройовий дублює команду: „СПОЧИНЬ! Рій – РОЗІЙДИСЬ”.

Після цього рій виконує прийоми в такій послідовності:

· шикування в однолаву;

· розмикання і змикання рою;

· перешикування рою з однолави в дволаву та навпаки;

· повороти на місці (праворуч, ліворуч, обернись);

· крок на місці;

· перешикування в колону по двоє;

· проходження урочистим ходом з виконанням військового вітання під час руху (наявність прапору рою обов’язкова);

· проходження з виконанням ладової пісні (по завершенні творчого завдання) (наявність прапору рою обов’язкова).

Шикування в однолаву

Ройовий підходить до встановленого місця шикування і подає команду для збору: „Рій – ДО МЕНЕ”

(За цією командою джури бігом збираються до ройового).

Ройовий подає команду: „Рій, у лаву – ЗБІРКА”.

(Подавши команду, ройовий приймає поставу „струнко” обличчям у бік чолової лінії шикування, рій шикується ліворуч від ройового. З початком шикування ройовий може виходити із ладу й стежити за шикуванням рою).

Ройовий подає команду: „РІВНЯЙСЬ”.

(За цією командою усі, крім правокрилового, повертають голови праворуч (праве вухо вище від лівого на 1,5-2,0 см., підборіддя трохи підняте) вирівнюючись. Під час вирівнювання джури можуть трохи пересуватися вперед, назад або в той чи інший бік).

Після закінчення вирівнювання рою подається команда: „СТРУНКО!”.

(За цією командою всі джури швидко ставлять голову просто).

Ройовий завершує виконання прийомів командою: „СПОЧИНЬ!”.

Розмикання і змикання рою

Ройовий стає перед ладом і подає команду: Рій, вліво на два кроки РОЗІМКНИСЬ”.

(За командою всі джури, за винятком того, від якого здійснюється розмикання, повертаються в зазначений бік, рівночасно з постановкою ноги повертають голову до чола ладу і йдуть пришвидшеним півкроком, дивлячись через плече на того, хто йде ззаду, і не відриваючись від нього; після зупинки того, хто йде ззаду, кожен робить ще стільки кроків, скільки було зазначено в команді, й повертається праворуч).

Ройовий подає команду: „Рій, вправо ЗІМКНИСЬ”.

(За командою всі джури, за винятком того, до якого призначене змикання, повертаються в бік змикання, після чого пришвидшеним півкроком підходять на встановлений для зімкненого ладу проміжок і в міру підходу самостійно зупиняються та повертаються ліворуч).

Ройовий подає команди: „РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!”.

Ройовий завершує виконання  командою: „СПОЧИНЬ!”.

Перешикування рою з однолави в дволаву та навпаки 

Ройовий подає команду: „Рій, до двох – ВІДЛІЧИ”.

(Відлік починається з правого крила: кожний джура, швидко повертаючи голову до джури, який стоїть ліворуч від нього, називає свій номер і швидко ставить голову просто (прямо), крайній лівого крила голову не повертає).

Ройовий подає команду: „Рій, у дволаву – ШИКУЙСЬ”. 

(За виконавчою командою другі номери роблять лівою ногою крок назад, не приставляючи правої ноги, крок праворуч, щоб стати ззаду за першими номерами, й приставляють ліву ногу).

Ройовий подає команду: „РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО”.

Ройовий подає команду: „Рій, в однолаву – ШИКУЙСЬ”. 

(За виконавчою командою другі номери роблять лівою ногою крок вліво, не приставляючи правої ноги, крок вперед й приставляють ліву ногу).

Ройовий подає команди: „РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!”

Ройовий завершує виконання  командою: „СПОЧИНЬ!”.  

Повороти на місці (праворуч, ліворуч, обернись)

Ройовий подає команду: „Рій, право-РУЧ”.

(За виконавчою командою всі джури повертаються праворуч).

Ройовий подає команду: „Рій, ліво-РУЧ”. 

(За виконавчою командою всі джури повертаються ліворуч).

Ройовий подає команду: „Рій, обер-НИСЬ”.

(За виконавчою командою всі джури повертаються через ліве плече на 180 градусів. Під час вирівнювання рою після виконання команди „обернись” у наступній команді вказується на бік рівняння, наприклад: „Вправо (вліво) – РІВНЯЙСЬ”).

Ройовий подає команди: „Вправо (вліво) – РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!”.

Ройовий завершує виконання прийому командою: „СПОЧИНЬ!”.

Крок на місці

Ройовий подає команду: „Рій, РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, на місці ходом-РУШ”.

(За виконавчою командою всі джури крокують на місці).

Ройовий подає команду: „Рій – СТІЙ!”.

(За виконавчою командою, подається під ліву ногу, всі джури приставляють праву ногу і зупиняють лівою ногою крок на місці).

Ройовий подає команди: „РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!”.

Ройовий завершує виконання прийому командою: „СПОЧИНЬ!”.


Перешикування в колону по двоє

Ройовий подає команду: „Рій – РОЗІЙДИСЬ”.

Ройовий підходить до встановленого місця шикування і подає команду для збору: „Рій – ДО МЕНЕ”

(За цією командою джури бігом збираються до ройового).

Ройовий подає команду: „Рій, в колону по двоє – ЗБІРКА”.

(Подавши команду, ройовий приймає поставу „струнко” обличчям у бік руху рою, рій шикується за ройовим по двоє).

Ройовий з початком шикування повертається до рою і подає команду: „РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!”.

Ройовий розвертається спиною до рою і подає команду: „РІЙ, ходом– РУШ!”.

(За виконавчою командою ройовий виводить рій на вихідну позицію для проходження урочистим ходом з виконанням військового вітання під час руху).

Проходження урочистим ходом

з виконанням військового вітання під час руху

(Рій у колоні по двоє знаходиться на вихідній позиції, хорунжий з прапорцем рою стоїть перед роєм в позиції для руху урочистим ходом, ройовий стоїть перед хорунжим).

Ройовий повертається до рою і подає команди: „РІЙ, РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!”, розвертається спиною до рою і подає команду: „РІЙ, рівним кроком – ходом РУШ!”.

(Рій починає рух у встановленому напрямку). 

При наближенні рою до судді ройовий повертає голову вправо (в напрямку до судді) і подає команду: „Рій, вправо – ГЛЯНЬ!”.

(За виконавчою командою ройовий прикладає праву руку до головного убору, хорунжий і права колона рою тримає голову прямо, а ліва колона повертає голову праворуч).

Після проходження рою за межі суддів ройовий подає команду:

„Рій – СПО-ЧИНЬ!”.

(За виконавчою командою ройовий опускає праву руку, ліва колона рою повертає голову прямо, рій крокує на встановлене місце).

Проходження з виконанням ладової пісні

(Рій у колоні по двоє знаходиться на вихідній позиції, хорунжий з прапорцем рою стоїть перед роєм в позиції для руху урочистим ходом, ройовий стоїть перед хорунжим).

Ройовий повертається до рою і подає команди: „РІЙ, РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО!”, розвертається спиною до рою і подає команду: „РІЙ, з піснею – ходом РУШ!”.

(Рій починає співати пісню з початком руху).

Після проходження рою за межі суддів ройовий подає команду:

„Рій – СПОЧИНЬ!”.

(За виконавчою командою рій припиняє співати пісню і крокує на встановлене місце).

                                                                  Орієнтовний перелік хватів,

наказів та дій, які перевіряють з муштрового впоряду,

та найбільш характерні помилки під  час їх виконання

№ з/п

Хвати, накази та дії

Недоліки

1

Муштрова постава

·      Носки розведені не по лінії фронту і не на ширину стопи.

·      Підбори не поставлені разом.

·      Кисті рук не посередині стегон, тримаються не зігнуті.

·      Груди не підняті, живіт не втягнутий.

·      Голова опущена. Руки зігнуті в ліктях.

2

Рівняйсь

·      Голова повертається не чітко.

·      Підборіддя не підняте, праве вухо не вище лівого.

3

Струнко

·      Груди не підняті, живіт не втягнутий.

·      Тіло не подане вперед.

·      Голова опущена.

·      Руки зігнуті в ліктях.

4

Спочинь

·      Учасник зійшов з місця.

·      Послаблена увага.

·      Змінилося положення рук.

·      Розмовляє в ладу.

5

Заправитися

·      Не вірні дії під час виконання наказу.

·      Недоліки у зовнішньому вигляді не усунені.

·      Учасник без дозволу вийшов з ладу.

·      Розмовляє без дозволу.

6

Оберти на місці, розмикання та змикання ладу

·      Після повороту не зберігається правильне положення корпусу або ніг.

·      Ноги в колінах згинаються

·      Руки відходять від стегон.

·      Нога приставляється не найкоротшим шляхом.

·      Поворот проведено не на 90 (45) або 180 градусів

7

Маршовий крок

·      Корпус відведено назад.

·      Немає координації в русі рук та ніг.

·      Голова опущена вниз.

·      Рух руками біля тіла проводиться не від плеча, а за рахунок згинання у ліктях.

·      Підйом ноги значно нижче 15 см.

·      Розмір кроку менше (більше) 70-80 см.

·      Нога заноситься за ногу.

·      Рух руками вперед проводиться значно нижче (вище) встановленої висоти, а під час руху назад – не до упору в плечовому суглобі.

8

Позначення кроку на місці

·      Підйом ноги проводиться значно нижче 15 см від землі.

·      Нога ставиться на землю не з передньої частини стопи і не на всю підошву.

·      Рух руками не у такт кроку.

·      Корпус не тримається прямо.

·      Рух руками не у такт кроку.

·      Корпус не тримається прямо.

·      Рух руками вперед проводиться значно нижче (вище) встановленої висоти, а рух назад не до упору в плечовому суглобі.

9

Відання вітання в русі

·      Не чіткі і не одночасні оберти голови.

·      Не зафіксовані руки на стегнах.

·      Нога не підіймається на встановлену відстань від землі.

10

Виконання ладової пісні

·      Пісня не відповідає тематиці.

·      Не звучить одноголосно.

·      Рух не в ногу.

11

Подання команд ройовим

·      Неправильний наголос під час подання команд.

·      Команди подаються не під ліву ногу.

·      Команди подаються не за муштровим впорядом.

Силове змагання „Перетягування линви”

У змаганнях бере участь дві команди: 6х6, не менше 2 учасника протилежної статі і 2 учасники – запасні. Заміна може бути здійснена перед початком наступної спроби. Один учасник або керівник може керувати діями команди з-за меж майданчика. Додаткові умови можуть бути оголошені командам напередодні змагань.

Учасник змагань називається – „пулер”.

На линві позначається середина (центральний маркер) та дві маркувальні стрічки з обох боків на відстані двох метрів від центрального маркера для першого пулера команди.

На майданчику для змагання позначається поперечна центральна лінія (під центральним маркером на линві). На відстані двох метрів від центральної лінії з обох боків позначається фінішна лінія.

Кожна команда береться за свою половину линви. Пулери стоять по обидві сторони линви через одного (перший – ліворуч від линви, другий – праворуч і т.д.). Пулери, що стоять ліворуч, закріпляють линву під правим ліктем, ті, що стоять праворуч – під лівим ліктем, щосили утримуючи линву двома руками.

 

 

 

 

2 м

 

 

 

2 м

 

Допускається одностороннє розташування пулерів. Линва повинна бути між тілом та верхньою частиною передпліччя.

Команда сама визначає тактику розміщення пулерів. Допускається зміна тактичної побудови у різних спробах.

Жодний із пулерів не може робити захват ближче до центру, ніж крайня маркувальна стрічка. Перший до центру пулер має здійснити захват якомога ближче до крайньої маркувальної стрічки.

Не допускається ніяких вузлів або петель на линві, також не дозволяється чіпляти линву навколо будь-якої частини тіла. Пересічення линви через самого пулера вважається петлею.

На старті тяги центральний маркер на линві має бути поєднано із центральною лінією на поверхні майданчика.

За командою головного судді (за свистком) команди перетягують линву на свою сторону.

Кожен пулер під час тяги тримає линву двома руками простим захватом так, щоб долоні обох рук були направлені вверх. Будь-який інший захват, що може заважати вільному руху линви, є порушенням.

Взуття може бути шиповане (легкоатлетичне). Бутси – забороняються!

Кінцевий пулер називається „якірним”. Линва має проходити вздовж правої сторони тіла, діагонально через спину та через ліве плече, ззаду наперед. Залишки линви проходять під передпліччям лівої руки та звисають назад або вбік. Якірний робить такий самий захват обома руками (долонями вверх), руки витягнуті вперед.

При виявленні порушення суддя робить зауваження. Після трьох зауважень команда дискваліфікується і їй зараховується поразка.

Можливі порушення:

1.    Падіння когось із учасників („сидіння”), пулер доторкається землі іншою частиною тіла, крім ніг та моментальне неповернення у висхідне положення;

2.    Пропускання линви через руки (неконтрольований рух линви);

3.    Неодноразове сидіння та продовження боротьби в тязі („гребля”);

4.     Забороняється робити будь-які упори на землі (виямки, бортики) для ніг.

5.    Якщо пулер під час тяги взявся за маркувальну стрічку, рою зараховується поразка.

Боротьба припиняється за сигналом свистка головного судді.

Команди змагаються у трьох спробах. Між спробами команди міняються майданчиками. Відпочинок між спробами не більше двох хвилин.

Перемагає у спробі команда, яка перетягне середній маркер линви за фінішну лінію на своїй стороні майданчика.

У змаганнях перемагає команда, що виграла дві спроби із трьох. Якщо команда виграла дві спроби підряд, третя спроба не проводиться. Нічиєї бути не може.

Змагання проводиться за олімпійською системою ( з вибуванням).

Дозволено використання рукавиць або перчаток.

Туристсько-спортивна смуга перешкод

Змагання проводяться на дистанції туристська смуга перешкод. Команда послідовно долає етапи та виконує завдання.

Склад команди 6 осіб, в тому числі не менше 2 особи протилежної статі, 7-ий учасник команди являється бігунком, несе командну картку і не втручається в дії команди.

Порядок старту визначається жеребкуванням.

1 бал штрафу прирівнюється до 30 секунд. За непроходження будь-якого із етапів туристської смуги перешкод нараховується 100 б.

Вище місце займають команди з меншим часовим результатом (час проходження дистанції + часовий еквівалент технічних штрафів). При рівності часових результатів вище місце займає команда з меншим технічним штрафом.

Можливі етапи.

         1. Подолання заболоченої ділянки за допомогою жердин.

         Штраф: дотик ногою чи рукою, опір на жердину поза купиною, заступ за контрольну лінію – 1 бал; дотик обома руками чи ногами поза купиною – 3 бали.

2. Подолання заболоченої ділянки по купинах.

Штраф: заступ за купину або контрольну лінію, два учасники на етапі – 1 бал.

3. Траверс.

Штраф: випускання карабіну – 1 бал.

4. Маятник.

Штраф: заступ за контрольну лінію – 1 бал;

зрив з маятника – 3 бали.

5. Рух по-пластунські (Підлаз).

Штраф: заступ за контрольну лінію, кожна збита «контролька» - 1 бал.

Стрільба з пневматичної гвинтівки

Виконання стрільб з пневматичної гвинтівки. Стрільба по мішені №6 або №8 з дистанції 10 метрів. Час стрільби – 5 хв. Кількість учасників – 2.

Кількість позицій для стрільби – 2.

Пострілів – 8 (3–пристрілочні, 5–залікових).

Мішеней – 2 (пристрілочна – П, залікова – З) (мішень може бути одна, яка після пристрілочних пострілів буде відмаркована).

Підсумок підводиться за сумарною кількістю вибитих роєм очок. Загальний результат підводиться за рейтингом кількості отриманих балів роями. При однаковій кількості вибитих очок вище місце посідає той рій, який має кращий індивідуальний результат.

Використання власної пневматичної зброї під час проведення гри категорично заборонено.

Інтелектуально-спортивна гра за методикою квестів „Пластун”

з орієнтуванням на місцевості

Комплексна командна інтелектуально-екстремальна гра з військово-спортивними, туристичними елементами та використанням методик гри „Квест”.

Кількість учасників 2, із них не менше 1 учасника протилежної статі. Рій повинен мати з собою компас, ручку, годинник, записник. Рої стартують зі стартовим інтервалом, на етапі буде визначений певний контрольний час. Додаткові умови можуть бути оголошені командам напередодні змагань.

Рій за допомогою карти (отримують на старті) віднаходить на місцевості задані контрольні пункти і виконує на них запропоновані суддями інтелектуальні, творчі, спортивні завдання. Кожне завдання має свою ціну у балах. Змагання відбуваються в заданому напрямку. 

Теми для опрацювання:

1. Київська Русь та Галицько-Волинське князівство.

2. Україна козацька.

3. Українська національно-визвольна революція 1917-1921 рр.

4. Незалежна Україна.

5. Революція гідності та Антитерористична операція на сході України.

Бали, отримані роєм за виконані завдання, фіксуються суддями у картці проходження маршруту, яку команда отримує на старті.

Результат (місце) рою визначається за сумою балів, одержаних ним на маршруті: вище за рейтингом розташовується рій, який набрав більше балів. За рівної суми балів вище місце посідає рій, який пройшов маршрут за коротший час. Рої, які пройшли весь маршрут, але перевищили контрольний час, розташовуються після роїв, які виконали завдання у рамках контрольного часу.

Рої, які скористалися допомогою судді, займають місце після роїв, які самостійно пройшли етап.

Етап „Рятівник”

Змагання з надання першої долікарської допомоги та транспортування потерпілого.

Заданий час – 12 хвилин.

Кількість учасників – 6 чоловік, із них не менше 2-х учасників протилежної статі.

Команда витягує картку і одночасно виконує завдання: (суддя на власний вибір обирає 2-х учасників рою для виконання теоретичного і практичного туру).

1. Теоретичний тур – 10 б. (Запитання однакові для всіх роїв).

2. Практичний тур – 10 б. (Запитання однакові для всіх роїв).

Кожну помилку та штраф суддя вказує команді і заносить результати у протокол.

3. Ситуаційна задача – 30 б. (4 учасники рою вирішують ситуаційну задачу і транспортують потерпілого).

Потерпілий обирається з іншого рою, йому заборонено виконувати   будь-які дії, що полегшують роботу команди.

4. Транспортування потерпілого:

Штрафи: заступ обмежувальної лінії – 1 бал, рух поза обмежувальною лінією – 10 балів, падіння – 3 бали, неправильне транспортування потерпілого – 3 бали, торкання потерпілим рельєфу або поверхні води будь-якою частиною тіла при транспортуванні на ношах – 1 бал, потерпілий надає допомогу команді – 3 бали, невірні дії супроводжуючого (супроводжуючий знаходиться на відстані, що не дозволяє контролювати стан потерпілого – 3 бали), не вклалися в заданий час – 10 балів. Штрафні бали отримані в даному турі віднімаються від балів зароблених у інших турах.

Рій, який не вкладеться в 12 хвилин зупиняє роботу на етапі, одержує штрафи.

Результат (місце) рою визначається за сумою балів, одержаних ним на етапі: вище за рейтингом розташовується рій, який набрав більше балів. За рівної суми балів вище місце посідає рій, який пройшов маршрут за коротший час. Команди, які пройшли весь маршрут, але перевищили контрольний час, розташовуються після команд, які виконали завдання у рамках контрольного часу.

Витратні матеріали суддівські.

Етап „Таборування. (Бівак)” – оцінюються обов’язкові атрибути (хоругва, емблема, назва). Проводиться оцінка побуту, чистоти, доцільності розміщення, дотримання санітарно–гігієнічних норм, стану спорядження тощо. Огляди біваку проводяться систематично протягом усіх днів перебування.

Час огляду таборів – відповідно до програми за поточним графіком ГСК, який попередньо не оприлюднюється.

Роям виставляються штрафні бали за напрямами оцінювання:

- чистота табору (до 25-ти балів);

- мова та культура спілкування в таборі (до 25-ти балів);

- гігієна зберігання харчових продуктів (до 15-ти балів);

- наявність поліетиленових технічних мішків та своєчасність їх видалення у контейнери (до 3-х балів).

Втрата під час чергування обов’язкових атрибутів (хоругва, емблема тощо (до 15-ти балів).

Переможець визначається за найменшою сумою штрафних балів.

Конкурс звітів „Добре діло” (про виконання завдань відповідно ідейним принципам лицарства).

Наявність звіту про Добре діло є обов’язковою умовою участі рою у І етапі гри „Джура”.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Звіт складається у письмовій формі.

Загальний обсяг звіту не повинен перевищувати 15 сторінок, в тому числі текстової частини – 10 сторінок.

Звіт повинен бути друкованим та бажано на електронних носіях (формат RTF, документ Microsoft Word, шрифт TimesNewRoman – 14 pt інтервал – 1,5), мати формат аркуша А-4 і пронумерованим разом з додатками.

ІІ. ЗМІСТ ТА СТУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ЗВІТУ.

1. Звіт повинен мати такі структурні елементи:

- титульна сторінка;

- анотація;

- довідкові відомості (сторінка 2);

- фотографії;

- опис доброї справи (сценарій заходу);

- додатки, що демонструють суспільну значимість Доброго діла;

- підсумки, висновки, рекомендації.

2. Текстова частина повинна носити діловий характер. Опис та розповідь про цікаві події та учасників може мати нарисовий характер.

3. Титульна сторінка.

На титульній сторінці дається назва регіону, повна назва навчального закладу чи організації, де рій був паспортизований, загальна назва Доброго діла (заходу), місце, термін проведення, прізвище, ім’я, по батькові виховника, його посада, домашня адреса, контактний телефон, E-mail:

________________________________

                        (район)

               _______________________________

                          (навчальний заклад)

                                 З В І Т

про Добре діло (проведений захід)___________________

Загальна тема:____________________________________

Здійснене (проведений)_____________________________

                                                                (місце)

з _______ до _____________ року

Керівник ____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

Адреса керівника, контактний телефон, E-mail: ____________________

4. Анотація.

В анотації у стислій формі викладається головна суть та ідея доброго діла (проведеного заходу). Обсяг – до 0,5 сторінки.

5. Зміст.

У змісті вказуються назви всіх розділів, підрозділів та елементів звіту, номер сторінки, з якої вони починаються.

6. Довідкові відомості про:

– місце та адресну спрямованість;

– час та тривалість;

– особливі умови проведення;

– список рою, де вказати прізвище, ім’я, по батькові, навчальний заклад, клас;

– назва навчального закладу, завдання якого виконував рій, короткий зміст завдання.

7. Фотографії.

Фотографії у звіті повинні розкривати місце, час, мету цього Доброго діла, проведеного заходу, відображати зміст та конкретну участь кожного.

Фотографії повинні мати підписи об’єктів, містити пояснення, мати нумерацію.

У звіті фотографії розміщуються у хронологічному порядку в місцях, де на них є посилання.

Розмір фотографій 10Х15 см.

8. Опис Доброго діла (заходу).

– обґрунтування вибору;

– матеріали про виконану роботу, бажано у формі нарису, що докладно розкриває тему.

9. Додатки.

– висвітлення у ЗМІ;

– рішення місцевих органів влади, суспільний резонанс.

10. Підсумки, висновки, рекомендації.

Розділ повинен відмітити найбільш характерні особливості саме цього Доброго діла (заходу).

Розділ містить короткий підсумок роботи, висновки, рекомендації.

Якщо під час виконання Доброго діла (проведення заходу) та за їх підсумками відзнятий відеофільм (кліп) тощо, вказати його постійне місцезнаходження, можливість перегляду, умови виготовлення відеокопії.

Підсумки проводяться за результатами презентації власної роботи.

Участь у захисті може брати як один учасник від рою, так і весь рій. Час для захисту – 5 хвилин.

Орієнтовні критерії оцінювання:

-  наявність назви доброго діла, даних про рій-виконавець (до 2 балів);

-  грамотність (до 3 балів);

-  якість ілюстративного матеріалу (до 10 балів);

-  відповідність ідейним принципам «Служити Богові, Батьківщині, ближнім» (до 30 балів);

-  суспільна значимість (до 20 балів);

-  самостійність та ініціативність у виконанні «Доброго діла» учасниками рою (до 20 балів).Суддівська колегія виставляє оцінки.

Документація та терміни її подання

1. Попередня іменна заявка – письмове підтвердження про участь у І етапі гри „Джура” надсилається на електронну адресу відділу освіти, молоді та спорту: kanvo@ck.ukrtel.net

2. Перед подачею письмового підтвердження (попередньої заявки) про участь команди повинні виконати певні завдання:

Створити атрибутику команди: назва, відзначка, ройовий клич–девіз, ройове гасло–позивний, прапор встановленої форми із своїми барвами, типова форма – однострій (обов’язковим елементом однострою під час святкової лінійки є сорочка-вишиванка (сорочка  з орнаментованою вишивкою) (додаток 1).

Для участі у спортивних та польових змаганнях слід використовувати спеціальний одяг.

3. Письмові звіти про виконання завдань під гаслом „Добре діло” з додатками і електронними носіями подаються до мандатної комісії в день заїзду на місце проведення гри.

4. Паспорт рою подається до мандатної комісії в день заїзду на місце проведення гри.

5. У мандатну комісію необхідно подати такі документи:

· наказ про відрядження команди на участь у І етапі гри Джура;

· іменна заявка команди за встановленою формою (додаток 2), завірена директором загальноосвітнього навчального закладу, а також медично-лікувальним закладом;

При відсутності повного пакету документів команда не допускається до участі у грі „Джура”.


Підведення підсумків

1. Місце рою у загальному заліку визначається за найменшою сумою місць здобутих на різних етапах змагань. Якщо у роїв виявиться однаковий результат, враховуються здобуті місця у двох пріоритетних етапах „Впоряд”, „Стрільба з пневматичної гвинтівки”. Рій, який не взяв участі в одному з видів змагань, в підсумковій таблиці отримує останнє місце на даному етапі.

2. Результати оголошуються в кінці змагань.

              3. Протести подаються до ГСК у письмовому вигляді протягом 1 години після оприлюднення результатів.

Протести, подаються у письмовій формі на суддівському бланку (додаток 4), підписаними керівником рою і повинні бути аргументовані з посиланням на пункт Умов, які, той, хто протестує вважає порушеними. Протести без таких посилань не розглядаються. Всі протести, подані після 1 години з моменту оголошення результатів розглядатися не будуть.

Нагородження переможців

1. Рій, який зайняв І місце в загальному заліку нагороджується кубком, та грамотою  відділу освіти, молоді та спорту Канівської райдержадміністрації. Рої, що зайняли ІІ та ІІІ місце в загальному заліку нагороджуються грамотами  відділу освіти, молоді та спорту Канівської райдержадміністрації.

2. Призери кожного етапу гри нагороджуються грамотами.  

Фінансування

1. Фінансування проведення І етапу гри „Джура” (проїзд до місця змагань та у зворотному напрямку, придбання необхідного спорядження, нагородження) здійснюється за рахунок відділу освіти, молоді та спорту Канівської райдержадміністрації.

2. Витрати, пов’язані участю роїв у змаганнях (матеріально-технічне укомплектування команди та одностроїв, виготовлення атрибутики)  здійснюються за рахунок загальноосвітніх навчальних закладів.

Додаток № 1

Ройові атрибути

1. Назва рою. Повинна мати героїчний, козацький, патріотичний зміст. Найкраще, використовувати зооморфні мотиви, гумористичні, історико-героїчні, подекуди і фантастичні образи, зокрема з фольклору: Нічні кажани, Волоцюги, Гайдамаки, Сіроманці, Котигорошки, Чорні вершники.

Мета: створення збірного образу, який би сприймали члени рою як частинку себе, і це б мотивувало їх спільно наслідувати свій ідеал, співдіяти у досягненні перемоги.

2. Відзначка (емблема) – схематичне, символічне зображення назви рою. Форма (як приклад): білий круг з чорним колом. В середині чорне зображення.

3. Ройовий клич-девіз. Має відображати лицарсько-воїнську, козацьку філософію, світогляд, ідеали. Можна використати народні приказки чи прислів’я, латинські вислови: „Двічі не вмирати”, „Або пан, або пропав”, „Краще вовком згинути, аніж жити псом”, „Зі щитом або на щиті”. Мета – клич має ідейно об’єднувати всіх членів рою, спрямовувати їх на якусь позитивну поведінку.

4. Ройове гасло–позивний: напр. „Пугу–Пугу – козаки з лугу” чи „Сонце сходить – буде день”. Мета – використання під час змагань, зокрема теренової гри, „Квесту” для зв’язку зі своїми.

5. Прапор встановленої форми із своїми барвами.

Прапор — це полотняний або сатиновий квадрат розмірами 75x75 см. Він складається з двох чи трьох барв. На правій (лицевій) стороні прапорця у естетично гарному місці нашивається відзнака рою, висотою 25 см. На тій же стороні розміщуємо симетричний напис назви рою. Розміри букв по висоті – 10 см. На лівій (зворотній) стороні прапора не поміщуємо ніяких нашивок. Прапор носиться прикріпленим до держака довжиною 180 см та діаметром 3 см.

Барви рою – будь-які два чи три кольори, вибрані роєм. Можна використовувати не тільки для прапора, але і для інших потреб ідентифікації рою. Основна барва для всіх учасників гри „Джура” – малинова. Її можна використовувати як одну з барв рою, але не як основну, а додаткову, яка виконує функції тла (фону).

6. Типова форма – Однострій. має бути простий у виготовленні з елементами козацької тематики та традиції. Для участі у спортивних та польових змаганнях слід використовувати спеціальний одяг.

Додаток № 2

                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ

      Директор_____________ ЗОШ (НВК)

      _________________________ 

      «_____» ________________ 2017 р.

 у Головну суддівську колегію І (районного) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”)

 ІМЕННА ЗАЯВКА

____________________________________________________________________

навчальний заклад   

 

     направляється для участі у І (районному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”)  рій __________________ у такому складі:

                 

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові учасника

Дата народження

Клас

Дозвіл лікаря з підписом, печатка лікувального закладу

1

2

3

4

5

 

          Керівник рою                    _____________                  _______________________

                                                              Підпис                                                      ПІП

           Усього допущено до змагань (кількість учасників прописом)

          ___________________ учасників

 

          Лікар                                   _____________                  _______________________

                                                               Підпис                                                        ПІП

                        М.П.

          Директор                            ______________                  _______________________

                                                                             Підпис                                                        ПІП

                        М.П.

                                                                                                                                                                    Додаток№ 3

Список спорядження

п/п

Спорядження

Кількість

Загальне спорядження

1

Намети

1

2

Відзначка рою (інформація про район і рій)

1

3

Прапор похідний

1

4

Сміттєві пакети

 

5

Запас продуктів харчування

 

6

Компас

1

Індивідуальне спорядження

7

Військово-спортивний однострій

Кожному учаснику рою

8

Однострій для „Ватри”

Кожному учаснику рою

9

Столові прибори

Кожному учаснику рою

10

Ємкість для води

1

11

Індивідуальні санітарно-гігієнічні засоби

Кожному учаснику рою

12

Засіб проти комарів

Кожному учаснику рою

 

 

 

  Заходи

з національно-патріотичного виховання гуртківців 
Канівського районного Будинку школярів та юнацтва

Канівської районної ради

на 2016 – 2017 навчальний рік


1. УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ, ВИКОНАННЯ РОЗПОРЯДЧИХ ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ 

1.1. Продовжити виконання заходів, визначених розпорядчими документами Управління освіти і науки облдержадміністрації, з урахуванням нормативних документів щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, а саме: · героїзації осіб-учасників національно-визвольних змагань; · з військово-патріотичного виховання дітей і молоді; · з впровадження медіаосвітнього простору у навчально-виховний процес; · заходів, спрямованих на підтримку захисників нашої країни, їхніх дітей та родин.  Протягом року Адміністрація 

2. ЗМІСТ І ФОРМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ .

1. Освітньо - виховні заходи 

2.1.1. Здійснювати творчі завдання з національно-патріотичної тематики, конкурси, тематичні виставки дитячої творчості, міні-проекти за участю батьків: світ професій, сімейні династії, захисники Вітчизни у моїй родині. 
Протягом року     Адміністрація, керівники гуртків 
2.1.2. Проводити конференції, круглі столи та інші методичні заходи, а також широко висвітлювати у засобах масової інформації, навчально-методичній літературі факти і події, що свідчать про колективну й індивідуальну боротьбу за незалежність України у ХХ столітті, перелічених у Законі України "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті" (від 7.04.2015 р. № 25-38-1). Протягом року Адміністрація 

2.1.3. Сприяти впровадженню медіаосвіти в позашкільному навчальному закладі, всебічно використовуючи її можливості для підвищення рівня патріотичної свідомості та критичного мислення гуртківців. Протягом року Адміністрація 

2.1.4. Провести тижні національно-патріотичного виховання, правової освіти, спрямовані на розвиток у вихованців гуртків почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків. Вересень - жовтень , грудень 2016 року Адміністрація 

2.1.5. Провести тематичні виховні години, заходи, конкурси, тощо з відзначення Дня української писемності та мови. 9 листопада 2016 року Керівники гуртків 
2.1.6. Провести у "День знань" бесіди, виховні заходи тощо, спрямовані на утвердження у свідомості дітей та молоді переконань про єдність і соборність України. 1 вересня 2016 року Керівники гуртків 

2.1.7. Провести місячник "Виховуємо громадянина – патріота України" у позашкільному навчальному закладі. 
Лютий 2017 року. Протягом року Адміністрація 

2.1.8. Брати участь у Всеукраїнській акції учнівської молоді "Моя Батьківщина - Україна" Протягом року Адміністрація, керівники гуртків 
2.1.9 Проводити волонтерські акції у позашкільному навчальному закладі "Спільними зусиллями" Протягом року 
Адміністрація, керівники гуртків, вихованці 

2.1.10 Організовувати екскурсії гуртківців з відвідування визначних історичних місць з метою ознайомлення з пам'ятками української історії та культури. Протягом року Адміністрація, керівники гуртків 

2.1.11 Участь у Всеукраїнських туристсько-краєзнавчих експедиціях: - «Моя Батьківщина - Україна» 
Вересень 2016р. Адміністрація, керівники гуртків 
2.1.12 До Дня партизанської слави: - перегляд відеофільмів. Вересень Адміністрація, керівники гуртків 

2.1.13 До Дня українського козацтва:- зустрічі дітей та учнівської молоді з представниками козацьких формувань;    - свято Покрови. Жовтень Адміністрація, керівники гуртків 

2.1.14 До 70- річниці визволення України від німецько-нацистських загарбників: - тематичні зустрічі;- екскурсії до музеїв; Жовтень Адміністрація, керівники гуртків 

2.1.15 До Дня української писемності та мови свято «Ми українці і мова наша свята» Листопад Керівники гуртків 

2.1.16 До Дня скорботи і пам’яті жертв Голодомору в Україні :- виховний захід «Пам’яті не згасне свіча»;- ерегляд фільмів, презентацій; - участь у Всеукраїнській акції «Запали свічу пам’яті». 23-24 листопада Адміністрація, керівники гуртків 

2.1.17 Заходи з нагоди 72-ї річниці визволення України від німецько-нацистських загарбників Жовтень 
Адміністрація, керівники гуртків 

2.1.18 До Дня соборності України:- виховні години; Січень Адміністрація, керівники гуртків 

2.1.19 Виховні години та уроки мужності з приводу річниці трагічних подій на Майдані «Герої не вмирають». Лютий Адміністрація, керівники гуртків 

2.1.20 Заходи до Дня пам’яті героїв УПА: - виховний захід «УПА – героїчна доба в історії України»; - виховні години. Січень Керівники гуртків 

2.1.21Цикл заходів, присвячених відзначенню Міжнародного дня рідної мови. Лютий Керівники гуртків 

2.1.22 Шевченківські дні :- участь у районному конкурсі, присвячених до Дня народження Т.Г. Шевченка «Тарасовими шляхами»; - виховні години присвячені дню народження Т.Г.Шевченка; 
- виставка дитячої творчості. Березень Адміністрація, керівники гуртків 

2.1.23 Заходи до Дня пам’яті Чорнобильської трагедії: - тематичні виховні години; - зустрічі з ліквідаторами аварії на ЧАЕС; - виставка малюнків Квітень Керівники гуртків 

2.1.24 Виховні заходи до Дня примирення:- тематичні заходи «Ніхто не забутий, ніщо не забуте»; 5-8 травня 
Керівники гуртків 

2.1.25 Заходи до Дня Державного Прапора та до Дня Незалежності України. Серпень Адміністрація 

3. ІНФОРМАЦІЙН0-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

3.1. Постійно поповнювати веб-сторінку на сайті БШЮ матеріалами з національно-патріотичного виховання гуртківців. Постійно Адміністрація 
3.2. Висвітлювати роботу національно-патріотичного виховання гуртківців в ЗМІ. Постійно Адміністрація 
Підсторінки (1): презентація
Comments